Георги Стефанов

Георги Стефанов
GitHub
georgisvetlozarovstefanov

Отговори

Инсталирах си Ruby; дайте ми точка!

Представете се и получете точка

Трета задача

Първа задача

Втора задача

Пета задача

Седма задача

Осма задача

Шеста задача