20. Ruby on Rails, част 2

20. Ruby on Rails, част 2

20. Ruby on Rails, част 2

6 януари 2016

Днес

Следващите сбирки

Осма задача

напомняне

Демонстрация с Rails

Демонстрация с Rails

линкове

Въпроси