Първи тест на 2 декември

Публикувано на

На 2 декември, в зала 200, вместо лекцията ще се проведе първият тест. Разделени сте на две групи:

  • Четните факултетни номера започват в 19:00 ч.
  • Нечетните - от 20:00 ч.

Ако някой не може да дойде в часа, в който е разпределен, нека ни пише навреме с причината, за да се уговорим друго.

Тестът ще съдържа 30 затворени въпроса и ще е с продължителност от 45 минути. Всеки верен отговор ще ви носи 1 т., а грешен - 0 т. Така максималният брой точки, който можете да получите, е 30.

Тестът ще включва материал, предаден до 30 ноември, включително. За подготовка, прочетете слайдовете внимателно и ако намерите нещо, което не разбирате добре, питайте във форумите, или ни пишете.

Припомняме, че има два теста, като всеки носи максимум 30 точки. Вторият тест най-вероятно ще е по време на сесията.

Обратно към всички новини