Форуми

Тема Отговори Последен отговор
Ред и график за защита на проектите 3 от Димитър Димитров
Девета и десета задача 10 от Георги Ангелов
Анкета за обратна връзка 0 от Георги Ангелов
Инсталация на Skeptic под Windows 6 от Георги Стефанов
Осма задача 34 от Георги Ангелов
Пета задача 73 от Димитър Димитров
ruby --dump 0 от Александър Иванов
Проект за завършване на курса 10 от Димитър Димитров
Седма задача 25 от Марио Даскалов
Защо Matz мрази времето? 0 от Николай Коцев
Шеста задача 52 от Марио Даскалов
Коментари за шеста задача 1 от Теодор Климентов
Ruby Tutorials 2 от Станимира Влаева
Дати за контролни 4 от Петър Иванов
Създаване на клас с Struct.new 2 от Здравко Андонов
rspec is not idiot proof 2 от Димитър Димитров
Skeptic 0 от Станислав Гатев
Четвърта задача 32 от Стоян Желязков
Ruby Q/A 14 от Димитър Димитров
Ruby Weekly && Understanding self 0 от Владимир Алексиев
help with to_proc? 4 от Николай Станев
Какво стана с четвърта задача? 2 от Георги Ангелов
help with to_proc? 0 от Николай Станев
Второ предизвикателство 5 от Малина Демирова
Втора задача 32 от Теодор Климентов
Feedback-ът върху задачите в текущата му форма не е добра идея 8 от Димитър Димитров
Трета задача 21 от Анджелин Неделчев
Трета лекция? 1 от Никола Ненков
Инсталирах си Ruby; дайте ми точка! 98 от Малина Демирова
Представете се и получете точка 42 от Малина Демирова