Задачи

Име Краен срок
Първа задача 12.10.2015 17:30
Втора задача 19.10.2015 17:30
Трета задача 26.10.2015 17:30
Четвърта задача 11.11.2015 17:30
Пета задача 23.11.2015 17:30
Шеста задача 02.12.2015 17:30
Седма задача 21.12.2015 17:30
Осма задача 11.01.2016 17:30
Девета задача 27.01.2016 23:59
Десета задача 27.01.2016 23:59