Хитринки

Заглавие Дата
Хешове и keyword аргументи на блокове
Списъци от символи с %i( foo bar baz )
Извикване на стари версии на gem с foo _1.2.3_ args
Деструктивно присвояване в аргументи на метод
Зареждане на файл в irb от командния ред