Ред за и график за протичане на защитата на проектите

Публикувано на

Защитата ще започне в събота, 13 февруари, от 10 ч. в зала 404. Ще се постараем да приключим до 16 ч.

Скала за оценяване

Скалата за оценяване на проектите може да видите в ръководството за проекти. Скалата за крайната ви оценка за курса е същата, която сме обявили в началото на курса:

+---------+--------+
| Точки  | Оценка |
+---------+--------+
| 150+  | 6   |
| 130-149 | 5   |
| 110-129 | 4   |
| 90-109 | 3   |
+---------+--------+

Трябва да сте предали и поне седем домашни (не е нужно да са с пълен брой точки).

Ако не изпълнявате тези критерии, ще се наложи да се явите на поправка. За поправителните изпити си запазвате точките до момента и има само защита на проекти. Ако точките до момента не ви устройват, ще трябва да карате курса наново.

Как протича защитата

За защитата ще седнете до някой от екипа и ще си говорите за проекта. Единственото задължително условие е да имаме достъп до кода на проекта ви. Може да си носите лаптоп и да гледаме проекта и кода там, а може и да качите каквото е нужно в GitHub, с инструкции за инсталация и подкарване и да не носите лаптоп. Събеседването обикновено е около 10-15 минути на човек.

Ако си донесете студентска книжка, ще ви нанесем оценката и там.

График – отбележете се

Ето тук може да видите графика за проверка. Ако ще защитавате проект, задължително си сложете 1 до името.

За съжаление, тъй като не знаем кои от записалите курса ще дойдат да защитават, не можем да съставим по-добър предварителен график за проверката. Този график е само ориентировъчен и е опит да намалим времето, което ще чакате. Възможно е да има малки размествания в него. Колкото повече го спазвате, толкова по-малко ще чакате. Имайте предвид, че преди вас може да има хора, които не са се отбелязали и обратното – може много от неотбелязаните да не дойдат и да стигнем по-бързо до вашия ред, отколкото очаквате.

Студентите, които сме проверили до момента, ще се появяват в този списък. Така може да се ориентирате докъде сме с проверката и кога ще стигнем до вас.

Може да обсъждате неща около защитата и да обявявате промени в графика в тази тема във форумите. Ако имате неясни моменти, пишете ни.

P.S. Ако не сте все още, попълнете анкетата ни. Ще ви припомним и на защитата. За нас и за курса това е много важно.

Обратно към всички новини