Решения на Първа задача

Към задачата

80 решения

Име Точки Изпълнение
Теодор Климентов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 1 Редове: 10 Коментари: 2
Йоан Динков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 12 Коментари: 4
Добромир Иванов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 8 Коментари: 3
Явор Михайлов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 17 Коментари: 1
Станимир Богданов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 14 Коментари: 1
Боян Дончев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 8 Коментари: 2
Изтрит профил Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 12 Коментари: 3
Кузман Белев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 8 Коментари: 1
Бойко Караджов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 11 Коментари: 4
Мария Рангелова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 9 Коментари: 1
Александър Дражев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 15 Коментари: 2
Илия Беличев Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 8 Редове: 15 Коментари: 4
Георги Киряков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 10 Коментари: 4
Мирослав Лалев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 10 Коментари: 1
Пламен Никифоров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 10 Коментари: 1
Михаела Иванова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 14 Коментари: 3
Здравко Андонов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 15 Коментари: 1
Костадин Петричков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 15 Коментари: 3
Клара Кайралах Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 9 Коментари: 1
Димитър Узунов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 12 Коментари: 9
Ивайло Христов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 14 Коментари: 5
София Петрова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 11 Коментари: 2
Даниела Иванова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 15 Коментари: 2
Христо Цонков Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 1 Редове: 8 Коментари: 1
Георги Стефанов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 8 Коментари: 1
Христина Тодорова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 22 Коментари: 2
Петър Иванов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 12 Коментари: 3
Димитър Терзиев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 10 Коментари: 2
Георги Стефанов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 17 Коментари: 4
Алекс Николов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 15 Коментари: 5
Огнян Ангелов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 13 Коментари: 3
Боряна Манолова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 23 Коментари: 2
Мартин Христов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 14 Коментари: 1
Десислава Цветкова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 10 Коментари: 2
Петър Нетовски Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 11 Коментари: 2
Кристъфър Коруев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 12 Коментари: 4
Георги Карапетров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 15 Коментари: 1
Кристиан Митов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 15 Коментари: 1
Кристиян Тодоров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 16 Коментари: 1
Михаела Чуренска Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 18 Коментари: 1
Емилия Банчева Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 2 Редове: 21 Коментари: 1
Ивайло Чернев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 12 Коментари: 2
Николай Коцев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 14 Коментари: 2
Теодор Иванов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 19 Коментари: 6
Кристиан Цветков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 11 Коментари: 2
Веселин Стоянов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 11 Коментари: 3
Иван Стоилов Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 3 Редове: 11 Коментари: 2
Иван Станков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 11 Коментари: 1
Веселин Русинов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 17 Коментари: 1
Стоян Желязков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 14 Коментари: 5
Анджелин Неделчев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 17 Коментари: 1
Димитър Ангелов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 2 Редове: 14 Коментари: 2
Славяна Монкова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 17 Коментари: 2
Андрея Костов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 13 Коментари: 2
Виктор Радивчев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 26 Коментари: 2
Марк Андонов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 20 Коментари: 3
Денис Михайлов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 11 Коментари: 1
Бони Бонев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 10 Коментари: 2
Даяна Маринова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 11 Коментари: 2
Кристиян Първанов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 17 Коментари: 1
Александрина Каракехайова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 13 Коментари: 1
Божидар Горов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 1 Редове: 11 Коментари: 1
Рали Ралев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 9 Коментари: 1
Милена Монова Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 4 Редове: 23 Коментари: 1
Адриана Стефанова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 11 Коментари: 1
Росен Тодоров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 16 Коментари: 1
Димитър Стефанов Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 4 Редове: 17 Коментари: 1
Слави Боянов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 17 Коментари: 1
Ивайло Бъчваров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 17 Коментари: 1
Ивелина Христова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 30 Коментари: 2
Ангел Новоселски Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 18 Коментари: 1
Александър Сариков Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 8 Редове: 25 Коментари: 1
Мартин Симеонов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 11 Коментари: 1
Цветомир Денчев Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 7 Редове: 11 Коментари: 2
Пламена Петрова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 2 Редове: 16 Коментари: 2
Мариян Борисов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 18 Коментари: 1
Любомир Папазов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 15 Коментари: 2
Мария Османлиева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 16 Коментари: 1
Ивайло Таушанов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 8 Редове: 13 Коментари: 1
Пламен Сухиндолски Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 4 Редове: 15 Коментари: 1