Десислава Цветкова

Десислава Цветкова
GitHub
6desislava6

Отговори

Инсталирах си Ruby; дайте ми точка!

Представете се и получете точка

Четвърта задача

Втора задача

help with to_proc?

Пета задача

Осма задача