Станимира Влаева

Станимира Влаева
GitHub
sis0k0

Отговори

Инсталирах си Ruby; дайте ми точка!

Представете се и получете точка

Четвърта задача

Шеста задача

Осма задача

Ruby Tutorials

Седма задача

Проект за завършване на курса

Девета и десета задача