Георги Ангелов

Георги Ангелов
GitHub
stormbreakerbg
Twitter
stormbreakerbg

Теми

 • Използваем Windows терминал
 • Шеста задача
 • Анкета за обратна връзка
 • Четвърта задача
 • Коментари за шеста задача
 • Отговори

  Шеста задача

  Инсталирах си Ruby; дайте ми точка!

  Въпроси и мнения след лекция 1

  Четвърта задача

  Как да си настройм Sublime text

  Какво стана с четвърта задача?

  Дати за контролни

  Девета и десета задача

  Създаване на клас с Struct.new

  Пета задача

  Проект за завършване на курса

  Осма задача