Георги Стефанов

Георги Стефанов

Отговори

Инсталирах си Ruby; дайте ми точка!

Представете се и получете точка

Втора задача

Първо предизвикателство

Първа задача

Шеста задача

Седма задача

Инсталация на Skeptic под Windows