Петър Иванов

Петър Иванов
GitHub
pepincho

Признания

Отговори

Инсталирах си Ruby; дайте ми точка!

Представете се и получете точка

Втора задача

Въпроси и мнения след лекция 1

Ruby Tutorials

Пета задача

Шеста задача

Дати за контролни

Ред и график за защита на проектите