Георги Стефанов

Георги Стефанов
GitHub
georgisvetlozarovstefanov

Отговори

Инсталирах си Ruby; дайте ми точка!

Първа задача

Представете се и получете точка

Трета задача

Втора задача

Осма задача

Пета задача

Седма задача

Шеста задача