Никола Ненков

Никола Ненков

Отговори

Инсталирах си Ruby; дайте ми точка!

Втора задача

Трета задача

Ruby Q/A

Трета лекция?

help with to_proc?

Шеста задача