Христо Владев

Христо Владев
GitHub
hrvladev
Twitter
hrvladev

Теми

 • Първо предизвикателство
 • Въпроси и мнения след лекция 1
 • Втора задача
 • Отговори

  Представете се и получете точка

  Първа задача

  Първо предизвикателство

  IRB Tools

  Въпроси и мнения след лекция 1

  Втора задача

  Какво стана с четвърта задача?