Теодор Климентов

Теодор Климентов
GitHub
m1trix

Отговори

Инсталирах си Ruby; дайте ми точка!

Шеста задача

Втора задача

Пета задача

Коментари за шеста задача

Седма задача

Осма задача