Как да си настройм Sublime text

 1. За хората които са се носочили към Sublime Text

  Ако някой не знае Sublime може да компилира код на ruby и си има собствена конзола. При стартиране на Sublime кликнете tools -> build system -> Ruby, така ще настройте sublime text да компилира Ruby код. Чрез натискането на ctrl + b кодът ви ще се компилира. За да се оцветят ключовите думи натиснете: ctrl + shift + p, ще се появи прозорче в което въведете Ruby, намирате set syntax: Ruby и вече е цветно. :) Може да си изберете тема също така.

  {
    "tab_size": 2,
    "translate_tabs_to_spaces": true,
    "trim_trailing_white_space_on_save": true,
    "find_selected_text": true,
    "highlight_line": true,
    "rulers": [72, 79],
    "word_wrap": true,
    "wrap_width": 80,
    "wide_caret": true
  }
  

  Ето няколко настройки който ще са ви полезни. За да ги добавите в Sublime text: "preferences -> settings-more -> syntax specific - user". Тези настойки ще направят табави 2 space, ще разграфят страницата така че да знаете къде се пада 80-тия символ, ще премаха афтоматичко white space от края на реда и др.

 2. Супер! Една малка поправка само - не го компилира, а го изпълнява :)

  Към настройките аз бих добавил и "ensure_newline_at_eof_on_save": true - когато се записва файл добавя нов ред в края му (ако няма).

Трябва да сте влезли в системата, за да може да отговаряте на теми.