Второ предизвикателство

 1. И аз не успях да се вместя в срока : ( , но минах пак през лекциите и мисля, че разбрах малко по - добре задачата и материала.

  def button_presses(array) first = [['1'], ['a', 'b', 'c', '2'],['d','e','f','3'],['g','h','i','4'],['j','k','l','5'],['m','n','o','6'],['p','q','r','s','7'],['t','u','v','8'],['w','x','y','z','9'],['*'],[' '],['#']]

  second, result = Hash.new(0) , 0

  first.each do |key| key.each { |element| second[element] = key.index(element) + 1 } end

  array.downcase.each_char do |test_element| if second.has_key?(test_element) result += second[test_element] end end

  result end

Трябва да сте влезли в системата, за да може да отговаряте на теми.