Димитър Димитров

Димитър Димитров
GitHub
mitio
Twitter
mitio
Сайт
http://ddimitrov.name

Теми

 • Инсталация на Ruby
 • Инсталирах си Ruby; дайте ми точка!
 • Представете се и получете точка
 • Трета задача
 • Първа задача
 • Ред и график за защита на проектите
 • Проект за завършване на курса
 • Осма задача
 • Девета и десета задача
 • Инсталация на Skeptic под Windows
 • Отговори

  Ruby Q/A

  Първа задача

  Трета задача

  Пета задача

  Булеви оператори

  Четвърта задача

  Feedback-ът върху задачите в текущата му форма не е добра идея

  Инсталирах си Ruby; дайте ми точка!

  Проект за завършване на курса

  Второ предизвикателство

  Дати за контролни

  rspec is not idiot proof

  Девета и десета задача

  Седма задача

  Ред и график за защита на проектите

  Осма задача

  Инсталация на Skeptic под Windows